Tyvärr, din webbläsare stöder inte JavaScript!

Övervaka elsystem för bostäder

1. Introduktion

Du kan övervaka elanvändningen av elsystem i bostäder med hjälp av vår WiFi-energimätare och Iammeter-system. Iammeter-systemet kan generera elräkningen på daglig/månadsbasis och även tillhandahålla den omfattande rapporten så att du enkelt kan förstå din elräkning och energiförbrukning.

2. Nyckelfunktioner

2.1 Översikt instrumentpanel

Se datadiagrammet och några detaljer i översiktspanelen.

2.2 Snabböversikt energiförbrukning och faktura

Se energiförbrukningen och din elräkning på samma sida för olika platser

BesökKapitel 4.12för detaljer.

2.3 Ställ in faktureringsdatum

Du kan ställa in faktureringsdatumet så att systemet kommer att beräkna den månatliga elräkningen baserat på startdatumet du anger, om ditt faktureringsdatum inte börjar från den 1:a varje månad.

BesökKapitel 4.13för detaljer.

2.4 Faktureringsrapport

Iammeter-systemet kan generera elfaktureringsrapport för användare.

BesökKapitel 4.14för detaljer.

2.5 Omfattande energiförbrukningsanalys

Iammeter-systemet kan generera omfattande energiförbrukningsanalys för användare.

BesökKapitel 4.15för detaljer.

2.6 Lastanalys

Iammeter-systemet kan generera lastanalysrapport för användare.

BesökKapitel 4.16för detaljer.

2.7 Onormal dataanalys

Iammeter-systemet kan generera onormal dataanalysrapport för användare. Du kan ställa in det normala intervallet för alla parametrar, sedan kommer systemet att lista alla data som ligger utanför det förinställda intervallet.

BesökKapitel 4.17för detaljer.

2.8 Agentkonto

Du kan använda ett agentkonto för hantering på två nivåer med två olika system för agent och slutanvändare

BesökKapitel 4.12ochKapitel 4.18för detaljer.

3. Installera och ställ in WiFi energimätare

BesökKapitel 3för detaljer.

Topp