Tyvärr, din webbläsare stöder inte JavaScript!

IAMMETER@HACS(anpassad komponent för hemassistent)

Använd IAMMETER i den anpassade Home Assistant-komponenten (HACS)

Använd IAMMETER i den anpassade Home Assistant-komponenten (HACS)

Eftersom det är svårt att uppgradera IAMMETER:s integration i kärnan av Home Assistant nu tillhandahåller vi en anpassad komponent om IAMMETER i HACS.

Video:https://youtu.be/Qsbp5AZxvHA

IAMMETER@HACS: anpassad komponent i Home Assistant

Sammanfattning: hur man använder IAMMETERs Wi-Fi-energimätare i Home Assistant

Detta är en sammanfattande artikel, den listade alla 4 metoder som kan användas för att integrera IAMMETER:s energimätare i hemassistenten och jämförde fördelarna och nackdelarna med varje sätt. den innehåller också två appanteckningar, övervakar solenergin i hemassistenten och styr reläet genom att omedelbart läsa av energimätaren.

https://www.iammeter.com/docs/summary-home-assistant#hacs-custom_integrations

sammanfattning: hur man använder IAMMETERs Wi-Fi-energimätare i Home Assistant

Topp