Tyvärr, din webbläsare stöder inte JavaScript!

Hur hittar du effektmätaren med hänsyn till dina krav

Om du letar efter en energimätare som uppfyller dina krav kan den här artikeln hjälpa dig. IAMMETER tillhandahåller både enfas och 3-fas strömmätare (Wi-Fi-version).

Wi-Fi-strömmätare

Olika modeller

Det finns olika typer av elsystem.

Nej. Elektriskt system produkt anmärkning
1 en fas WEM3080
2 3-fas 4-tråd (kallad WYE eller STAR-anslutning) WEM3080T Stöd även användning av delad fas ochnettoenergimätningsläge
3 Enfas 3-tråd, 120/240V eller 120/208V (eller kallad tvåfas eller Edison) WEM3080T Metoden som bara behöver en enfasmätare
4 3-fas 3-trådssystem (delta-anslutning) WEM3080TD

Hemautomatisering med öppen källkod

Om du är en entusiast och planerar att välja en energimätare för det hemautomationssystem med öppen källkod du använde (kanske hemassistent, openHAB och NodeRed, etc..), är IAMMETER också ett bra val.

Hembiträde

IAMMETER stöder många integrationsmetoder i hemassistenten, såsom kärnintegration, Modbus/TCP, MQTT och HACS.

Fyra metoder för att integrera Wi-Fi-energimätaren i Home Assistant

Övervaka solcellssystemet i hemassistent

NoderRED

Integrera energimätaren för IAMMETER i NodeRED

Openhab

Integrera energimätaren för IAMMETER i openHAB

IAMMETER APP && Molntjänst

Om du vill hitta en energimätare med fullt stöd av en APP och molntjänst kan du också välja IAMMETER (i själva verket är IAMMETER-molntjänsten en av IAMMETERs höjdpunkter).

Logga in på demokontot

Besök demokontot för IAMMETER-molnet

Observera att det är en annan effekt när du klickar på länken ovan via PC-webbläsare (webbsystem) eller mobil webbläsare (app).

Spåra energiförbrukningen, spåra kostnaden

Spåra energiförbrukningen, spåra kostnaden

IAMMETER tillhandahåller ett kraftfullt system (både webb och app), som hjälper dig att få insikt i din energiförbrukning och spara kostnader.

Rapport: elräkning

Rapport: Energi kWh-förbrukning

Rapport: Lastförbrukning

Rapport: Onormal analys

Olika elräkningslägen

IAMMETER stöder olika elektriska faktureringsmallar, fast rate, time of use (TOU), tiered rate, advanced time of use rate och TOU tillsammans med tiered rate.

Mer information, seStäll in effekttariffmallen i IAMMETER

Avancerat elfaktureringsläge för användningstid

Solenergi PV

Övervaka solcellssystemet är också en av de högsta ljusfunktionerna hos IAMMTER.

Övervaka ditt solcellssystem i IAMMETER

solavkastningsenergi, inmatningskraft, inverterkraft, import från elnät, export till elnät, solenergieffektivitet

Instrumentpanelen för solenergi-PV-övervakningssystemet

Rapporter: räkning, inkomst och sparande i solcellssystem

bild-20210309110659029

Bostads

Du kan övervaka elanvändningen av elsystem i bostäder med hjälp av vår WiFi-energimätare och IAMMETER-system. IAMMETER-systemet kan generera elräkningen på daglig/månatlig basis och även tillhandahålla den omfattande rapporten så att du enkelt kan förstå din elräkning och energiförbrukning.

Övervaka elanvändningen av elsystem i bostäder

Övervaka elanvändningen av elsystem i bostäder

Industriell

Energihushållning inom industriområdet, till exempel en smart fabrik

Om du har många platser som ska övervakas och några av platserna kan definieras som trädstruktur (till exempel kan plats A ställas in som en överordnad nod med tre underordnade noder, plats A1, A2 och A3), kan du definiera denna typ av trädstruktur för alla valda platser på IAMMETER nu, då kan du få den omfattande analysen och rapporten baserad på denna trädstruktur. Så det är enkelt för dig att göra energiförbrukningsövervakningen eller solenergiövervakningen på en högre nivå för hela strukturen för alla inkluderade platser.

virtuell_webbplats

Integrera i en lokal lösning

IAMMETE-molnet är ett kraftfullt energiövervakningssystem, speciellt för solenergiövervakning. Men du kanske inte vill använda IAMMETER-molnet av vissa anledningar. Vi har öppnat några API:er och tillhandahållit några metoder för dig att utveckla ditt eget energiövervakningssystem. För mer information, sehttps://www.iammeter.com/docs/own-system

Integrera i en lokal lösning

Utöver detta kan du också begära data från energimätaren varje sekund, av Modbus/TCP.

Stöd Modbus/TCP i IAMMETERs Wi-Fi-energimätare

Referens

Hur man beställer IAMMETERs produkt

Videohandledning om IAMMETER

Den "dolda" funktioner i den fasta programvaran för Wi-Fi-energimätaren

Använd 3-fas energimätaren på det sätt du föredrar

Topp