Tyvärr, din webbläsare stöder inte JavaScript!

Manipulera effektdiagrammet direkt från appen. Den fasta programvaran för Wi-Fi-energimätaren som stöder Modbus/TCP.

Manipulera effektdiagrammet direkt i APP

Videohandledning: Analysera din energidata direkt från effektdiagrammet i appen för IAMMETER

I den senaste versionen av appen kan du zooma effektdiagrammet direkt och analysera skillnaden i kWh (nätförbrukning, solavkastningsenergi, exporterad till elnät) i det tidsintervall du valt.

Detta är appversionen av den här funktionenhttps://imeter.club/topic/233

  1. Aktivera Aktivera "Automatisk skärmrotering"
  2. Vrid telefonen i liggande läge på översiktssidan, den kommer in i denna funktion. Om du inte gillar liggande läge kan du också gå in i den här funktionen genom att klicka på högerikonen i stående läge.
  3. Välj tidsintervall och klicka på "kwh" ikon.

Se detaljerna om energimätarens data i IAMMETERs app

zooma in visningen av energimätarens effektavläsning från diagrammet och analysera energiförbrukningen inom ditt valda tidsintervall.

Senaste firmware-uppgraderingen av Wi-Fi-energimätaren

1 Stabil version som stöder Modbus/TCP. Hur man använder modbus tcp-funktionen i Wi-Fi energimätare i IAMMETER

Du kan begära data från Modbus/TCP varje sekund.

2 Lägg till ett körläge av "fristående"

3 ändra funktionen för API:et som ändrar uppladdningsintervallet

4 Buggfix för den tidigare versionen.

Mer information, sehttps://imeter.club/topic/11

Analysera energiskillnaden inom det valda tidsintervallet från effektdiagrammet

Detta är den nya funktionen efter den senaste uppgraderingen av IAMMETER-molnet.

Videoshow:https://www.youtube.com/watch?v=O1P0CxKV21I

Fler detaljerhttps://imeter.club/topic/233

1 tryck på "Alt" nyckel-

2 välj tidsintervall i effektdiagrammet.

Analysera energiskillnaden inom det valda tidsintervallet från effektdiagrammet

Topp