Tyvärr, din webbläsare stöder inte JavaScript!

Energimonitor i NodeRED

1. Introduktion

Nod-REDär ett programmeringsverktyg för att koppla ihop hårdvaruenheter, API:er och onlinetjänster på nya och intressanta sätt.

DeIAMMETER nodstödja bådaWEM3080(enfas energimätare) ochWEM3080T(3-fas energimätare).

WiFi energimonitor i NodeRed

2 Övervaka ditt solcellssystem i NodeRed

Det är enkelt att övervaka ditt solcellssystem iNoderREDav IAMMETERs Wi-Fi-energimätare.

Handledning och demo

Kopplingsschema över övervakningssystemet för solenergi

Referens

IAMMETER Node i Github

Övervaka ditt solcellssystem med Home Assistant

Integrera IAMMETER energimätare till tredjepartsplattform

Övervaka ditt solcellssystem i IAMMETER-molnet

Övervaka din elanvändning i IAMMETER-molnet

Topp