Tyvärr, din webbläsare stöder inte JavaScript!
Övervaka elsystem för bostäder och solcellssystem med hjälp av WiFi-energimätare

Iammeter energiövervakningssystem

Perfekt använd i olika scenarier

Peka på energisystemets display
  • Exporterad/importerad energi vs produktion av solinverterareExporterad/importerad energi vs produktion av solinverterare
  • Elräkning och inkomstberäkning av solcellsanläggningarElräkning och inkomstberäkning av solcellsanläggningar
  • Agenttjänst för hierarkisk användarhanteringAgenttjänst för hierarkisk användarhantering
Mer
  • Beräkning av elräkning på daglig/månadsbasisBeräkning av elräkning på daglig/månadsbasis
  • Agenttjänst för hierarkisk användarhanteringAgenttjänst för hierarkisk användarhantering
  • Realtidsövervakning av elanvändningRealtidsövervakning av elanvändning
Mer

Hemautomation

DeviceBit ger dig mer intelligenta tjänster

openHAB Domoticz Hemassistent Hubitat RESTEN HomeSeer MQTT nymea Mäklare Nod-RED
Topp