Tyvärr, din webbläsare stöder inte JavaScript!

Publicera data från energimonitorn till din MQTT-server

Om du letar efter en effektmätare, läs den här artikeln först. Det hjälper dig att snabbt bekräfta om IAMMETERs produkt uppfyller dina krav.Hur man väljer effektmätare med hänsyn till dina krav

Den senaste firmwarekan stödja MQTT-publicering. Du kan skicka energidata från WiFi-energimätaren till din egen MQTT-server.

Publicera-energidata-av-mqtt-2021110201

1. Nyckelord

MQTT energimätare för hem, MQTT energimonitor

2. Ladda upp till MQTT-server från tredje part

2.1 Enhetskonfiguration

Körläge: TCP

Tcp-adress: mqtt://[URL till din mqtt-server]:[port]

konfigurera energimätaren att ladda upp med mqtt

2.2 Ställ in användarnamn och lösenord för MQTT

Om du vill ställa in användarnamn och PWD för MQTT, bör du uppgradera den fasta programvaran till i.75.97.5 (eller senare).

Wi-Fi-energimätaren fungerar som en MQTT-klient i detta läge. den kan kopplas till MQTT-mäklaren från sådana autentiseringar nedan.

Autentiseringsläge:

  1. Användarnamn och lösenord
  2. ClientID (använd SN som ClientID)
  3. Anonym

Du kan ställa in/få användarnamnet och lösenordet av det lokala API:et.

STÄLL in användarnamn och PWD för MQTT

URL:http://{denlokal IP för energimätaren}/api/mqtt?user=laoliu&pwd=123456

Gilla den här bilden nedan

ställ in användarnamn och pwd för MQTT för IAMMETERs energimätare

Vänligen notera:

  • ersätt användarnamnet(laoliu) och pwd(123456) med din riktiga inställning.
  • Den maximala längden för både användarnamn och PWD är 20.
  • Stöd inte att använda tecknet "&" i användarnamnet eller PWD.

Hämta den aktuella inställningen (användarnamn och PWD) för MQTT

URL:http://{denlokal IP för energimätaren}/api/mqtt

få användarnamn och PWD för MQTT

Observera: PWD för MQTT kommer inte att returneras, endast returnera längden på PWD.

2.3 Prenumerera på motsvarande ämne från MQTT-servern

Ämne: enhet/sn/realtid

Om allt är OK kommer du att kunna prenumerera på motsvarande ämne från MQTT-servern nu.

prenumerera på mqtt energidata från IAMMETER

3. Tolka JSON-data

Oavsett om mätaren är inställd för att ladda upp data till en tredjepartsserver (med HTTP/HTTPS, TCP/TLS, MQTT) eller tillhämta data via ett lokalt API, förblir JSON-formatet konsekvent över alla metoder.

JSON Data Definition av IAMMETERs produkt

4 Referens

1. Den senaste firmwaren för wifi-energimätaren

2. Integrera med tredjepartsserver

3. Hur man prenumererar på MQTT-ämne från IAMMETER

4. Utveckla din egen webbövervakningsvy

5.Trigga SonOff (tasmota firmware) från IAMMETER

6.Du kan trigga MQTT och webbhak på sidan för automatisk sändning nu.

7. Prenumerera på ämne från IAMMETER av Home Assistant

8. Övervaka solcellssystemet med 3-fas energimätare av IAMMETER

9. Övervaka energiförbrukningen i IAMMETER

"göm" funktioner i den fasta programvaran för Wi-Fi-energimätaren

Hur man använder WiFi-energimätaren utan tillgång till internet

Utveckla ditt eget system

Topp