Tyvärr, din webbläsare stöder inte JavaScript!

Ställ in tidszonen

1. Ställ in tidszonen

Det finns två "Tidszoner" inställningar i iammetersystemet.

1. Ställ in tidszonen för var mätaren installerades

Du måste ställa in tidszonen enligt den faktiska platsen där din mätare installerades, för korrekt datavisning och tidsrapport.

Se bilden nedan för hur du ställer in.Tidszon

2. Ställ in tidszonen för var du bor

Du kan ställa in tidszonen för var du bor om den skiljer sig från var din mätare finns. Då kan du ta emot systemaviseringar eller meddelanden vid rätt tidpunkt i den förinställda tidszonen. Om du till exempel vistas i tidszonen GMT+8, medan din mätare är installerad i tidszonen GMT+0, kommer du att få systemaviseringar eller meddelanden med tidsstämpeln GMT+ efter att du ställt in båda ovanstående tidszoninställningar 8. Men all tidsstämpel för datarapporten för din mätare är GMT+0.

Se bilden nedan för hur du ställer in.

Tidszon

Topp