Tyvärr, din webbläsare stöder inte JavaScript!

Nettoenergimätning

Trefas WiFi energimätareWEM3080TstödjerNätmätningslägei ny version.

NEM-funktion (Net Metering Mode).

Här är ett exempel att förklaraNEM (Net Metering Mode).

Om du installerar en WEM3080T i ett trefas elsystem, förutsatt att effekten i varje fas förblir konstant inom en timme enligt nedan, och den importerar kraft från nätet på fas A och B och under tiden exporterar kraft till nätet på fas C,

P1 = 2KW (effekt av fas A, import av kraft från nätet) P2 = 1KW (effekt av fas B, import av kraft från nätet) P3 = -3KW (effekt av fas C, exporterar kraft till nätet)

och även förutsatt att effekttarifferna är enligt nedan,

Importerad effekttariff =0,3 USD/kWh

Exporterad effekttariff =0,1 USD/kWh

vi kan jämföra faktureringen inom en timme i normalt läge med den i nettomätningsläge.

Nätförbrukning (kWh) Elräkning Exporterad energi (kWh) Inkomst av exporterad el Balans
Nätmätningsläge 0 0 0 0 0
Normalt läge 3 0.9 3 0.3 -0.6

Hur man slår på NEM

Se nedan bilder, det finns några steg för att aktivera NEM-funktionen.

11

  1. Uppgradera mätaren till den senaste versionen om dess version är 1.73 eller senare, seFirmware uppgradering. Observera att om versionen av mätaren är tidigare än 1.73, vänligen uppgradera inte firmware. Och det kan inte stödja NEM-funktion.

  2. Besökip-adress/monitorjsonför att kontrollera json-data.

  3. Slå på NEM-funktionen genom att ett API-anrop (http://ip/api/netmetering?npm=1)

  4. Besök ip/monitorjson för att kontrollera json-data igen. Se ovan sista bilden, data i röd ruta returneras i NEM-läge.

  5. Ändra "Uppladdningstyp" på IAMMETER webbsystem.

11-1

Efter stegen nedan kopplas NEM-läget på.

Referens

IAMMETER Node i Github

Övervaka ditt solcellssystem med Home Assistant

Integrera IAMMETER energimätare till tredjepartsplattform

Övervaka ditt solcellssystem i IAMMETER-molnet

Övervaka din elanvändning i IAMMETER-molnet

Topp