Tyvärr, din webbläsare stöder inte JavaScript!

Kopplingsschema i solcellsanläggning

Titta på videonApplicera WiFi-energimätare i ett solcellssystem

1. Introduktion

Som en dubbelriktad WiFi-energimätare är vår WiFi-energimätare mycket lämplig för användning inom ett solcellssystem. Den mäter effektivt energi "till nät" eller "från rutnät" använder bara en meter. Den här mätaren laddar upp mätningar (spänning, ström, aktiv effekt, aktiv energi, frekvens, etc.) till molnet, vilket underlättar enkel onlineövervakning av viktiga solcellsanläggningar: Key Performance Indicators (KPI:er):

  • Energi som genereras av solomriktaren
  • Till-nätenergi (exporteras till nätet)
  • Energi från nätet (importerad från nätet)
  • Direkt självanvändande energi

Vi kommer att presentera kopplingsscheman för installation av WiFi-energimätare i solcellssystem.

2. Enfas solcellssystem

För att övervaka ditt enfasiga solcellssystem har du två alternativ för att uppnå detta:

  1. Installera2 enfas WiFi energimätare (WEM3080)inom solcellssystemet.
  2. Installera1 trefas WiFi energimätare (WEM3080T)inom solcellssystemet (rekommenderas).

2.1 Installera 2PCS WEM3080

Som illustreras nedan, inom ett enfas solcellssystem,2 WEM3080 enheterkan placeras på två platser (Grid Side och Solar Inverter Side) baserat på dina specifika krav:

Applikation för solcellsanläggningar

Notera:

Om du bara vill övervaka importerad/exporterad energi på nätsidan räcker det med att installera endast 1 WEM3080 på nätsidan.

Som avbildas nedan, i ett enfas solcellssystem, kan du installera1 WEM3080Toch placera CT:erna på olika platser (Grid Side och Solar Inverter Side) efter behov:

Applikation för solcellsanläggningar

Det här alternativet rekommenderas eftersom det synkroniserar data med en minuts intervall.

Notera:

Att klämma fast en CT till lastsidan är inte nödvändigt eftersom systemet beräknar den totala effekt som förbrukas av alla laster med hjälp av följande formel:

Belastningseffekt = Invertereffekt - Inmatningseffekt

3. Trefas solcellssystem och trefasnätsystem

3.1 Installera 2PCS WEM3080T

Som avbildas nedan, inom ett trefas solcellssystem, kan du installera2 WEM3080T(trefas WiFi energimätare).

iammetermanual-20191113-L1

Notera:

Det räcker att installera endast 1 WEM3080T på nätsidan om du vill övervaka importerad/exporterad energi endast på nätsidan.

4. Delat fas solcellssystem

Adelad fasellerenfas tretrådsystem är en utbredd typ av enfas elkraftdistribution i Nordamerika, vanligen används i bostäder och lätta kommersiella tillämpningar. Det handlar om att mata två 120 V AC-ledningar till lokaler som är 180 grader ur fas med varandra vad gäller noll, tillsammans med en gemensam nolla.

Kabeldragning i delat fassystem

För mer information, seAnvända en 3-fas energimätare för solenergi och nätförbrukning i ett delat-fassystem

5 fler videohandledningar

IAMMETER energimonitor videohandledning

Observera att dessa videohandledningar endast täcker en del av IAMMETERs funktioner. För mer detaljerad information, seIAMMETER Dokument

Referens

Sortera och jämför mer än en solcellsanläggning i solenergianalysen

Så här använder du IAMMETERs Wi-Fi-energimätare i Home Assistant

Övervaka ditt solcellssystem med Home Assistant

Integrera IAMMETER Energy Meter till tredjepartsplattformar

Övervaka ditt solcellssystem i IAMMETER Cloud

Övervaka din elanvändning i IAMMETER Cloud

Topp