Tyvärr, din webbläsare stöder inte JavaScript!

Total besparingsrapport för solcellsanläggning

Video Tutorial

Introduktion

Solenergi minskar dina räkningar på två sätt,

  • Direkt självanvändande energi: När ditt hem använder solenergi istället för nätet.
  • Exporterad energi: Exportera överskottssolenergi till elnätet för en "matningsavgift"

Totala besparingar= Direkt egenanvändande energi + exporterad energi

Du kan se den totala besparingsrapporten på tidsbasis på Iammeter.

Total besparingsrapport på Iammeter

Logga in på ditt Iammeter-konto, gå till "Rapportanalys"-"Bill & Inkomst & Sparar", välj "Daglig rapport" eller "Månadsrapport" och "Årsrapport" eller välj en specifik tidsperiod, klicka sedan på "Visa", så kan du se rapporten om totala besparingar på daglig, månads- eller årsbasis.

bild-20200922133502564

Ställ in effekttaxan

Om du vill ha "Total sparrapport", måste du ställa in effekttariffen för båda "Nätförbrukning" och "Exporterad energi". Du måste också ställa in rätt "Faktureringsdagen", vilket är startdatumet för en faktureringsperiod.

bild-20200928093936103

Topp