Tyvärr, din webbläsare stöder inte JavaScript!

Översikt över övervakning av solcellsanläggningar

Om du har ett solcellssystem kan du övervaka det på Iammeter genom att installera våra WiFi-energimätare. IAMMETER visar olika översiktswebbsidor för solcellssystem och icke-solenergisystem.

Lära sigHur IAMMETER vet att övervaka ett solcellssystem eller icke-solcellssystem

översikt över solar pv övervakningssystem

1 Avkastning och förbrukning

Det här diagrammet visar KPI:erna för ditt solcellssystem.

Utbyte och förbrukning i solcellsövervakningssystem

2 Ström

inverterkraft, nätkraft, lastkraft i solar pv övervakningssystem

**Inverter Power 😗* Uteffekt från solinverteraren, mätt med mätaren/CT inställd som"Inverter" typ.

Feedin Power:Det är kraft som exporterar till nätet när den är positiv, det är kraft som importeras från nätet när den är negativ, mätt med mätaren/CT inställd som"Grid" typ

Lastkraft:Lasteffekt = Inverter Power- Feedin Power, beräknas automatiskt av IAMMETER.

3 Nuvarande tillstånd

energiflödesschema i solar pv övervakningssystem

Den här grafen visar energiflödet i ditt solcellssystem. Se kodning nedan för din bättre förståelse.

var r = 0; // 0: inget flöde, 1:A->B, 2:B->A
    switch (i)
    {
      fall 1:// inverter-feedin
        om (växelriktare > 0 && matning > 0) r = 1;
        ha sönder;
      fall 2:// inverter-load
        om (växelriktare > 0 && last > 0) r = 1;
        ha sönder;
      fall 3:// inverter-battery
          // batteriet laddas och växelriktarens effekt är högre än lasteffekten.
        om (batteri > 0 && (växelriktare - belastning) > 0) r = 1;
        ha sönder;
      fall 4:// ladda-feedin
        if (växelriktare >= ladda)
        {
          // om utbytet är tillräckligt, finns det inget behov av att importera energi från elnätet
          r = 0;
          ha sönder;
        }
        annan
        {
          om (matning < 0 & & belastning > 0) r = 2;
        }
        ha sönder;
      fall 5:// ladda-batteri
        om (batteri < 0 && belastning > 0) r = 2;
        ha sönder;
      fodral 6:// inmatningsbatteri
          // batteriet laddas och växelriktarens effekt är lägre än lasteffekten
        om (feedin < 0 && (växelriktare - belastning) < batteri && batteri > 0) r = 1;
        ha sönder;
      standard:
        ha sönder;
    }

4 Utbyte

 • Ge energi:Om du ställer in någon mätare/CT som"Inverter" typ, energin som mäts av denna mätare/CT är "avkastningsenergi" (kWh). IAMMETER-systemet beräknarBeräkning av avkastningsenergii förinställd faktureringscykel. För beräkningsmetod, se [Beräkning av avkastningsenergi](#Ref 2).
 • Exporterad energi: Om du ställer in någon mätare/CT som"Grid" typ, den energi som exporteras till nätet mätt med denna mätare/CT är "Exporterad energi" (kWh). IAMMETER-systemet beräknarExportera energii förinställd faktureringscykel. För beräkningsmetod, seExporterad energiberäkning
 • Direkt självanvändning: Direkt egenanvändning (kWh) = Avkastningsenergi - Exporterad energi

IAMMETER beräknar avkastningsenergi, exporterad energi och direkt självanvändningsenergi under den valda tidsperioden (dag, månad, år eller hela året).

Övervaka tim, daglig, månatlig avkastningsenergi i solcellssystem

5 Förbrukning

 • Nätförbrukning: Om du ställer in någon mätare/CT som"Grid" typ, energin som importeras från nätet mätt med denna mätare/CT är "Grid Consumption" (kWh). IAMMETER-systemet beräknarNätförbrukningi förinställd faktureringscykel. För beräkningsmetod, seBeräkning av nätförbrukning
 • Direkt självanvändning: Direkt egenanvändning (kWh) = Avkastningsenergi - Exporterad energi

IAMMETER beräknar nätförbrukningen och direkt självanvändningsenergi under den valda tidsperioden (Dag, Månad, År eller Hela året).

Övervaka den timliga, dagliga, månatliga energiförbrukningen i solcellssystemet

6 Energibalans

 • Exporterad energi: Om du ställer in någon mätare/CT som"Grid" typ, den energi som exporteras till nätet mätt med denna mätare/CT är "Exporterad energi" (kWh). IAMMETER-systemet beräknarExportera energii förinställd faktureringscykel. För beräkningsmetod, seExporterad energiberäkning
 • Nätförbrukning: Om du ställer in någon mätare/CT som"Grid" typ, energin som importeras från nätet mätt med denna mätare/CT är "Grid Consumption" (kWh). IAMMETER-systemet beräknarNätförbrukningi förinställd faktureringscykel. För beräkningsmetod, seBeräkning av nätförbrukning

IAMMETER beräknar nätförbrukningen och exporterad energi under den valda tidsperioden (Dag, Månad, År eller Hela året).

Övervaka timvis, daglig, månatlig import/export av energi i solcellssystem

Referens

Sortera och jämför mer än en solcellsanläggning i solenergianalysen

Ref 1: Mätare/CT-typ och energi-, effekt- och effekttaxa (import och export)

Yield Energy (kWh) & Inverter Power(W) : Mätare/CT-typ → inverter

Exportera energi(kWh) & Nätförbrukning (kWh) & Matningseffekt (W): Mätare/CT-typ → Rutnät

välj mätartyp

Ref 2:Hur IAMMETER beräknar den totala kWh under en vald tidsperiod (timme, dag, månad, år)

Totalt kWh = första kWh-data som loggas in nästa tidsperiod - första kWh-data som loggas in i aktuell tidsperiod

Här är ett enkelt exempel. Se nedan bild av vårt demokonto.

På den vänstra grafen,

det visar den totala avkastningsenergin är4.9kWh från 9.00 till 10.00.

På det högra bordet,

den visar den första kWh-data som loggas @ 9:02:05 under aktuell tidsperiod (9:00 till 10:00) är39262.5kWh,

den visar den första kWh-data som loggas @ 10:02:06 under nästa tidsperiod (10:00 till 11:00) är39267.4kWh

39267.4 - 39262.5=4.9

Så den totala avkastningsenergin är4.9kWh från 9.00 till 10.00.

Liknande beräkning gäller den totala energin under en dag, månad eller år.

Hur man beräknar timenergidata i IAMMETER-systemet

Ref 3: Hur vet IAMMETER övervakning av ett solcellssystem eller icke-solcellssystem

Om du ställer in någon mätare/CT som "Inverter" typ identifierar IAMMETER ditt system som ett solcellssystem.

Topp